[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
"คำทับศัพท์นำมาใช้ เขียนเป็นไทยเขียนให้ถูก"
ศุกร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2555

"คำทับศัพท์" หมายถึง "คำที่รับจากภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง โดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร เช่น เขียนทับศัพท์และแปลทับศัพท์"   

ชื่อบท : "คำทับศัพท์นำมาใช้ เขียนเป็นไทยเขียนให้ถูก"

ผู้เขียน : ศรีศุภร มุสิกะพงษ์

เขียนเพื่อ : อ่านออกอากาศรายการภาษาไทยวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

คำปรารภ :  “ขอเรียนว่าผลงานนี้มีลิขสิทธิ์   เชิญมวลมิตรนำไปใช้ในการสอน”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               "คำทับศัพท์" หมายถึง "คำที่รับจากภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง โดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร เช่น   เขียนทับศัพท์และแปลทับศัพท์" ประเทศไทยได้รับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมากมายหลายภาษา แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเขียนทับศัพท์คำที่มาจากภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ เพราะคำเหล่านี้มีใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวงการ โดยราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ขึ้นใช้แล้ว เราคนไทยทุกคนควรศึกษาและเพิ่มความระมัดระวังเพื่อจะเขียนได้อย่างถูกต้องต่อไป

                 ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์บางคำที่ไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาชี้แจงท่านผู้อ่านในครั้งนี้

                  คำแรกคือคำว่า "เกม" มาจากภาษาอังกฤษว่า "game" หมายถึง "การแข่งขัน การเล่นเพื่อความสนุก หรือ เป็นลักษณะนามเรียกการแข่งขันซึ่งหมดลงในคราวหนึ่ง ๆ" เช่น "การแข่งขันครั้งนี้มีแข่งขัน ๓ เกม" ถ้าเป็นภาษาปากมีความหมายว่า "สิ้นสุด, จบ" เช่น "เรื่องระหว่างคุณกับผมถือว่าเกมกันไปแล้ว" ดังนั้นเมื่อนำมาเขียนเป็นภาษาไทยจะไม่เขียนว่า “เกมส์”  นะคะ เพราะไทยจะรับมาเฉพาะคำที่ไม่เป็นพหูพจน์ เนื่องจากเรามีการใช้ลักษณะนามบอกจำนวนที่เป็นพหูพจน์อยู่แล้ว เช่น "งานกีฬาสีปีนี้มีเกมการแข้งขันมากถึง ๒๕ เกม" ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น “เอเชียนเกมส์ , โอลิมปิกเกมส์” เป็นต้น

                  คำว่า "คลินิก" มาจากภาษาอังกฤษว่า "clinic" ไทยนำมาใช้ในความหมายว่า “สถานพยาบาล” คำนี้มีการรณรงค์ชี้แจงกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว หลายแห่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขยังคงเขียนผิดเป็น "คลินิก คลินิค หรือ      คลีนิค” ซึ่งคงต้องขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องได้โปรดช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ

                  คำว่า "โควตา" มาจากภาษาอังกฤษว่า "quota" หมายถึง "การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณฑ์ไว้" การเขียนคำว่า "โควตา" ที่ถูกต้องจะไม่มีวรรณยุกต์โทกำกับตรงคำที่ออกเสียงว่า "ต้า" ค่ะ ตามความคิดเห็นของดิฉันเห็นว่าน่าจะใช้วรรณยุกต์โทกำกับ เพราะจะช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ

                  คำว่า "เซ็น" มาจากภาษาอังกฤษว่า "sign" หมายถึง "การลงลายมือชื่อ" มักเขียนผิดเป็น "เซ็นต์" มีผู้รู้หลายท่านได้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการนำไปเทียบกับคำว่า "เปอร์เซ็นต์" นั่นเอง

                   คำว่า "เช็ก" ที่สะกดด้วย ก.ไก่ กับคำว่า "เช็ค" ที่สะกดด้วย ค.ควาย ยังเป็นคำที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่เสมอ ๆ คำทั้งสองนี้มาจากคำภาษาอังกฤษที่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกันด้วย คำว่า "เช็ก" ที่สะกดด้วย ก.ไก่ มาจากคำว่า "check" หมายถึง "ตรวจสอบ" คำนี้ราชบัณฑิตยสถานไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม เพราะต้องการให้ใช้คำว่า "ตรวจสอบ" มากกว่าการใช้คำทับศัพท์ แต่ถ้าจำเป็นและต้องการเขียนก็ให้สะกดด้วย ก.ไก่ เท่านั้น

                   คำว่า "เช็ค" ที่สะกดด้วย ค.ควาย มาจากคำว่า "cheque" คำนี้เป็นภาษากฎหมายหมายถึง "หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน"

                   คำว่า "วิดีโอ" และคำว่า "วีดิทัศน์" คำสองคำนี้จะพบว่าเขียนยังไม่ถูกต้องเกือบจะทั่วไป คำว่า "วิดีโอ" มาจากภาษาอังกฤษว่า "video" หมายถึง "ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์เกี่ยวกับภาพ"

                    ส่วนคำว่า "วีดิทัศน์" เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษาของคำว่า "วิดีโอ" หมายถึง ภาพที่ได้รับการบันทึกลงในแถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็ก สำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ เช่น วีดิทัศน์เรื่อง “นิราศพระบาท” หรือ วีดิทัศน์เรื่อง “พืชสมุนไพร” เป็นต้น คุณครูที่ทำผลงานทางวิชาการจะผิดที่คำนี้เป็นส่วนใหญ่ ตรวจสอบดูใหม่ให้ถูกต้องนะคะ ภาษาไทยพิถีพิถันในเรื่องการเขียนมากกว่ากลุ่มสาระวิชาอื่นๆ ค่ะ

                    นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเขียนคำทับศัพท์ที่ยังไม่ถูกต้อง คงต้องขอวิงวอนให้ช่วยกันเอาใจใส่สักนิดนะคะ คำใดที่ใช้บ่อย ๆ ผู้ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อความ เอกสาร งานเขียน ก็โปรดนำมาใช้ประกอบการสื่อสารให้ถูกต้อง คำใดไม่แน่ใจควรสอบถามไปยังผู้รู้ก่อน และผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือ “ราชบัณฑิตยสถาน” นั่นเองค่ะเข้าชม : 108507
นำเสนอโดย : นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
สพม. เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3478 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28887 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28199 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27730 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27675 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27586 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27709 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30675 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31021 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31686 ]
 10 บทความ Text Random
ไข้หวัดใหญ่ 2009 : สมุนไพรแพทย์ทางเลือก
Happiness Nations on Earth
ครูคณิตศาสตร์ในทรรศนะของเด็กคนหนึ่ง(ตอนที่ 1)
"วัฎจักรสุริยะ" เริ่มแล้วจะรุนแรงที่สุดอีก 4 ปี
อย่ากลัวคลอรีน ในน้ำก๊อก
สอนให้เด็ก “คิดเป็น” ได้ไม่ยาก
รู้จักเข้าใจวัย(ซ่าส์) ใส ตอนที่ 2
Speaking English
พระกันทรวิชัย
สื่อการสอนภาษาอังกฤษสไตล์ CLT
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |