[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตแบบคันทรี่
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์แบบง่ายๆที่นักเรียนโรงเรียนประจำอำเภอเค้าเรียนกันและผลงานได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่   

 ฝากไว้ก่อนนะคะแล้วจะมาเติมให้สมบูรณ์

       โครงงานคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนต่างจังหวัด และเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสอนมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านกระบวนการกลุ่มแต่เป็นเรื่องยากมากสำหรับนักเรียนต่างอำเภอ เพราะแค่เนื้อหาพื้นฐานที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนก็ยากมากมายแล้ว ตอนแรกผู้เขียนจึงใช้สอดแทรกในการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในรูปแบบฝึกหัดบ้างกำหนดโจทย์ให้ไปสำรวจสถิติเรื่องอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น สถิติวันเกิดนักเรียนในห้อง สถิติยี่ห้อรองเท้าที่ใช้ของนักเรียน สถิติการเดินทางมาโรงเรียน เป็นต้น แล้วให้นักเรียนรายงานง่ายๆโดยใช้ตาราง แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น เป็นต้น ในระยะแรกของการทำโครงงานครูควรแนะนำนักเรียนว่านึกถึงหรือสนใจเรื่องใด

        ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์     ประกอบด้วย
              1. กำหนดจุดประสงค์ นักเรียนต้องการอะไรจากการทำโครงงานนี้
              2. การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ควรเลือกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ตามระดับความรู้ โดยคำนึงถึง อุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา ครูที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม
              3. การกำหนดขอบเขตของโครงงาน  คือ การวางแผนการทำงานหรือเค้าโครงของงาน  ดังนี้
                  3.1 ชื่อโครงงาน
                  3.2 ชื่อผู้ทำโครงงาน
                  3.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
                  3.4 ที่มาของโครงงาน บอกว่าทำไมจึงเลือกโครงงานนี้
                  3.5 จุดมุ่งหมายของโครงงาน
                  3.6 สมมติฐาน/คำตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
                  3.7 วิธีดำเนินงาน
                        - วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียน)
                        - แนวการศึกษาค้นคว้า
                  3.8 แผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนสรุป
                  3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (คิดว่าจะได้รับความรู้หรือประดยชน์ใดจากการทำโครงงาน)
                  3.10 เอกสารอ้างอิง
              4. การลงมือทำโครงงาน เมื่อเค้าโครงผ่านการเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาแล้ว ก็เริ่มลงมือทำงาน
อย่าลืมประเมินการทำงานเป็นระยะเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทำงานด้วย
              5. การเขียนรายงาน เป็นการนำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสาร ควรเขียนในรูปแบบฟอร์ม
              6. การแสดงผลงาน หลังจากเขียนรายงานแล้วควรนำเสนอผลงานต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาต่อไป อาจจะเป็นตาราง แผนภูมิ กราฟ โดยเลือกนำเสนอให้เหมาะสมกับโครงงานของเรา

          ผู้เขียนขอขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณยุพิน  พิพิธกุล  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (ลิงค์ไป)

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน

โครงงานนามสกุลยอดฮิต

 

โครงงานคณิตศาสตร์ม.ปลายใช้โปรแกรมGSP ออกแบบลายกระเป๋าผ้าให้กับชมรมคนพิการเข้าชม : 28927
นำเสนอโดย : อุบล เครือคำอ้าย
โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม
สพม.37 (แพร่ - น่าน)
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
3 วิธี ง่าย ง่าย ทลายห่วงยางรอบเอว
โดย : [เข้าชม : 16665 ]
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โดย : [เข้าชม : 16881 ]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based Learning)
โดย : [เข้าชม : 21866 ]
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : [เข้าชม : 29449 ]
Five Steps for Student Development
โดย : [เข้าชม : 30120 ]
กดเครื่องคิดเลขทำไม ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า
โดย : [เข้าชม : 27037 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 11 แบบทดสอบก่อนเรียน2
โดย : [เข้าชม : 28018 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 11 แบบทดสอบก่อนเรียน1
โดย : [เข้าชม : 26639 ]
การแก้โจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) โดยใช้กระบวนการวิจัย
โดย : [เข้าชม : 30462 ]
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 10 การใช้งาน TextScroe_silver
โดย : [เข้าชม : 26365 ]
 10 บทความ Text Random
แตงโม ประโยชน์ต่อหัวใจ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ชีวิตที่ขาดมะนาวไม่ได้
ครู
ภาษาไทยน่าพินิจ
เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 1 เตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนา
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ android ตอนที่ 2 สร้างโปรแกรมแรกกันเถอะ
หินเกิดขึ้นได้อย่าางไร
ถ่ายเป็นเลือด
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |