[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2559 [เข้าชม : 3457/0]
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นิภาพร สุธรรมวงศ์
เมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2558 [เข้าชม : 16752/0]
3 วิธี ง่าย ง่าย ทลายห่วงยางรอบเอว
วิธีการลดหน้าท้อง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 28867/0]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว ท่านได้รับฟังข้อมูล ข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของมวลสมาชิกแต่ละประเทศโดยการย่อความและแยกย่อยให้สอดคล้องกับผู้ฟังในพื้นที่ของจังห
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 28180/0]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติดังได้กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่เราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างเสรี ดังนี้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 27710/0]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
การเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศของพลเมืองอาเซียน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้รับความสนใจ ในที่นี้จึงขอนำแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ทั้งสถานที่ที่เป็นโบราณสถาน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 27656/0]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
การเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศของพลเมืองอาเซียน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้รับความสนใจ ในที่นี้จึงขอนำแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ทั้งสถานที่ที่เป็นโบราณสถาน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 27563/0]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
การเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศของพลเมืองอาเซียน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้รับความสนใจ ในที่นี้จึงขอนำแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ทั้งสถานที่ที่เป็นโบราณสถาน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 27688/0]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่มารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและการมีอำนาจต่อรองกับประชาคมอื่นๆ การรวมตัวกันจะสำเร็จได้ต้องอาศัยจุดแข็งของแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังให้กับประชาคมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 30647/0]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่มารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและการมีอำนาจต่อรองกับประชาคมอื่นๆ การรวมตัวกันจะสำเร็จได้ต้องอาศัยจุดแข็งของแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังให้กับประชาคม ซึ่งจุดแข็งของประเทศสมาชิก ต่อจากตอนที
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 30992/0]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่มารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและการมีอำนาจต่อรองกับประชาคมอื่นๆ การรวมตัวกันจะสำเร็จได้ต้องอาศัยจุดแข็งของแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังให้กับประชาคม ซึ่งจุดแข็งของประเทศสมาชิก มีดังนี้
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 31657/0]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
ข้อมูลพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และระมัดระวังในการคบค้าสมาคมกับพลเมืองอาเซียนต่อจากตอนที่แล้ว ได้แก่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 30457/0]
ตอนที่ ๓๑ ความแตกต่างของชาวอาเซียนที่คนไทยควรระมัดระวัง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ อยู่ในภูมิภาคเดียวกันมายาวนาน มีลักษณะทางภูมิศาสตร์บางจุดคล้ายคลึงกัน และมีหลายๆ อย่างที่เหมือนกัน เช่น ลาว ไทย พม่า และกัมพูชา ต่างถือว่า วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่เหมือนกัน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29279/0]
ตอนที่ ๓๐ คนไทยควรปรับตัวอย่างไรในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเข้าสู่อาเซียนแม้จะมีข้อดีที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมแต่ก็ย่อมมีสิ่งที่ควรระมัดระวังในความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือความแตกต่างของคนแต่ละชนชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกัน ซึ่งแน่นอนย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29158/0]
ตอนที่ ๒๙การศึกษาภาษาอาเซียนในประเทศไทย
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีสังคมของเรามีพลเมืองอาเซียนต่างชาติต่างภาษาเพิ่มขึ้น ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้มีความรู้เรื่องภาษาอาเซียนย่อมมีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารหรือทำการค้าร่วมกัน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29055/0]
ตอนที่ ๒๘การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับการศึกษาผู้ใหญ่
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ของทั้งประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการงาน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29146/0]
ตอนที่ ๒๗ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา
ผลงานวิจัยได้ระบุว่า ภาคอุดมศึกษาของไทยมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29287/0]
ตอนที่ ๒๖ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอาชีวศึกษา
ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ การบริการข้ามพรมแดน การบริโภคในต่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 29280/0]
ตอนที่ ๒๕ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการเตรียมพื้นฐานสำคัญนั่นคือ พื้นฐานความรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทักษะพื้นฐานและทักษะความเป็นพลเมืองรวมทั้งทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและเจตคติ

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 154 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |