[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
 
 
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น 
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นิตินุช เสนาวงศ์
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 727/0]
Speak English for daily life :PDF 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 5998/0]
Innovation CAI : brochure 4 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4367/0]
Innovation CAI : brochure 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4091/0]
Innovation CAI : brochure 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4052/0]
Innovation CAI : brochure 1 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4199/0]
Network Training AUA Korat :English in the class room activity 4,5 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4244/0]
Network Training AUA Korat :English in the classroom Activity 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4335/0]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom activity 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4359/0]
Network Training AUA Korat : Session Conversation 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4436/0]
Network Training AUA Korat : Afternoon Demo Lessson Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4548/0]
Network Training AUA Korat : Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4479/0]
Network Training AUA Korat : Morning Focus Session PRONUNCIATION 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 4574/0]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 5116/0]
Phu Kradung National Park 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 4904/0]
Phrathat Nadoon : Buddhist Park of Isan  
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 4936/0]
ช่วยครูคิด สร้างใบงานคัดลายมือ ด้วยโปรแแกรม PowerPoint
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 272/0]
แจกจริง แอพสอนลูกแจกลูกประสมคำ ที่ผู้ปกครองควรมีไว้
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2558 [เข้าชม : 283/0]
ดาวน์โหลดสมุดพกแบบฝึกหัดคัดไทย-แจกลูก-สะกดคำ ชุด ย.ยักษ์
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 804/0]
ดาวน์โหลดแอพหัดอ่านหนังสือไทย ป.1ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 760/0]
แนะนำแอพสะกดคำ
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 723/0]
ศัพท์เขมรถิ่นไทย กับ เฉลิมชัย ถึงดี
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 751/0]
PowerPoint สร้างใบงานคัดไทยง่ายๆ
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 879/0]
กรุณาตอบแบบสอบถามปัญหาการดาวน์โหลดสื่อการสอน
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 810/0]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9886 / 0 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9557 / 0 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9453 / 0 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9390 / 0 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9371 / 0 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9408 / 0 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9451 / 0 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 9403 / 0 ]
English Test For Students M. 1-3 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4304 / 0 ]
RIDDLE GAMES 6-10 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4682 / 0 ]
RIDDLE GAMES 1-5 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4527 / 0 ]
Conversation test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 6840 / 0 ]
IS สรุปและเห็นคุณค่า โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 16450 / 0 ]
Puppy Letters โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 20700 / 0 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม โดย : ครูเจมส์ [เข้าชม : 22605 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 21441 / 0 ]
ASEAN scholarship 2016 ทุนอาเซียน 2016 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4725 / 0 ]
Cambridge English Placement Test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 4955 / 0 ]
10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 7511 / 0 ]
พ่อแม่สิงคโปร์ฮิตส่งลูกน้อยเรียนศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 22775 / 0 ]
English Listening Pronunciation Tests โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 24180 / 0 ]
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 28140 / 0 ]
แปรเปลือก"หอยแมลงภู่" ป่นเป็นเกล็ดมุก แปลงสู่งาน "ศิลปะ" โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 30895 / 0 ]
ข้อคิดดีๆ เมื่อคุณเป็นผู้แพ้ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 30559 / 0 ]
ว7/2558  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 4952 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 5856 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 5903 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 6400 ]
เหตุผลดีๆ ที่ควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า  
โดย : ครูโย เชียงใหม่ [เข้าชม : 12698 ]
ตาบอดสี  
โดย : krupra [เข้าชม : 12118 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 13236 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)  
โดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot) [เข้าชม : 13801 ]
สาระการเรียนรู้ 4,385 เรื่อง
บทความ 2,758 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอน 4,135 เรื่อง
แบบฝึกทักษะ 2,681 เรื่อง
เล่าสู่กันฟัง 7,271 เรื่อง
Link น่ารู้ 4,283 เรื่อง


โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ


เว็บทั่วโลก สหวิชา.คอม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |