[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
 
 
ต้นทุนและกำไร (ฐานการเรียนที่ 10) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 67/0]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/2) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 65/0]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/1) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 67/0]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/2) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 65/0]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/1) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 64/0]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/2) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 66/0]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/1) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 65/0]
การเทพิมพ์ (ฐานการเรียนที่ 6) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 67/0]
การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ (ฐานการเรียนที่ 5) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 64/0]
การสร้างลวดลายบนงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 4 ) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 68/0]
การประสานดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ฐานการเรียนที่ 3 ) 
สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 69/0]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนัทธมน คำครุฑ
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 463/0]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่ 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนัทธมน คำครุฑ
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 465/0]
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ  
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 1713/0]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : ครูเจมส์
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 2319/0]
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง 
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : ครูโย เชียงใหม่
เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 2294/0]
บทสนทนาสำหรับผู้เริ่มต้น ตอน Nice to see you again
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 522/0]
ประยุกตุ์ใช้ PowerPoint สร้างการ์ตูน
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 1386/0]
FOOTBALL
นำเสนอโดย : Kru George
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 1853/0]
Alphabet Soup
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 2346/0]
Nessie
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2558 [เข้าชม : 3554/0]
Delicious Dish
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2557 [เข้าชม : 9179/0]
หัดอ่านไทย แบบเรียน ป.๑ เล่ม ๒ หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2557 [เข้าชม : 10217/0]
หัดอ่านไทย แบบเรียน ป.๑ หลักสูตร พ.ศ.๒๕๐๓
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2557 [เข้าชม : 9169/0]
ตอนที่ ๑๓ ภาคบริการของไทยในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 6 / 0 ]
ตอนที่ ๑๒ อุตสาหกรรมไทยในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 3 / 0 ]
ตอนที่ ๑๑ การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 4 / 0 ]
ตอนที่ ๑๐ ผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 4 / 0 ]
ตอนที่ ๙ พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 4 / 0 ]
ตอนที่ ๘ ภาษาทางการของอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 5 / 0 ]
ตอนที่ ๗ เรียนรู้ภาษาใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐาน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 5 / 0 ]
ตอนที่ ๖ พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 5 / 0 ]
IS สรุปและเห็นคุณค่า โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 3036 / 0 ]
Puppy Letters โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 9554 / 0 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม โดย : ครูเจมส์ [เข้าชม : 10289 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 10387 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 2 แผนที่ของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 9135 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 1 ธงชาติของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 9604 / 0 ]
ใบงานการอ่านคิด วิเคราะห์ โดย : Khru:oyi [เข้าชม : 25084 / 0 ]
Supermarket Adventure โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 20274 / 0 ]
พ่อแม่สิงคโปร์ฮิตส่งลูกน้อยเรียนศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 13405 / 0 ]
English Listening Pronunciation Tests โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 14680 / 0 ]
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 17467 / 0 ]
แปรเปลือก"หอยแมลงภู่" ป่นเป็นเกล็ดมุก แปลงสู่งาน "ศิลปะ" โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 21363 / 0 ]
ข้อคิดดีๆ เมื่อคุณเป็นผู้แพ้ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 21197 / 0 ]
นางสงกรานต์ทั้ง ๗ องค์ โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 20930 / 0 ]
เตรียม speech แต่เนิ่นๆ โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 22422 / 0 ]
รูปร่างสวย สุขภาพดี ด้วยผักบุ้ง โดย : ครูอารดา พันธ์วิไล [เข้าชม : 23154 / 0 ]
เหตุผลดีๆ ที่ควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า  
โดย : ครูโย เชียงใหม่ [เข้าชม : 2323 ]
ตาบอดสี  
โดย : krupra [เข้าชม : 2705 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 3722 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)  
โดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot) [เข้าชม : 3940 ]
ประโยชน์ของชมพู่  
โดย : ครูป้อม [เข้าชม : 18523 ]
พลังงานเสียง (sound energy)  
โดย : ครูป้อม [เข้าชม : 19603 ]
จงโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Bufu asper Gravenhorst,  
โดย : ครูป้อม [เข้าชม : 17489 ]
ทำไมจึงต้องรังเกียจเหี้ย  
โดย : ครูป้อม [เข้าชม : 18667 ]
สาระการเรียนรู้ 4,364 เรื่อง
บทความ 2,731 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอน 4,026 เรื่อง
แบบฝึกทักษะ 2,677 เรื่อง
เล่าสู่กันฟัง 7,268 เรื่อง
Link น่ารู้ 4,280 เรื่อง


โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ


เว็บทั่วโลก สหวิชา.คอม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |