[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
 
 
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2559 [เข้าชม : 4776/0]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2559 [เข้าชม : 4502/0]
เวียดนาม ทำอย่างไรถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ
เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2559 [เข้าชม : 5350/0]
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น 
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นิตินุช เสนาวงศ์
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2558 [เข้าชม : 10977/0]
Speak English for daily life :PDF 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 18705/0]
Innovation CAI : brochure 4 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 14476/0]
Innovation CAI : brochure 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13699/0]
Innovation CAI : brochure 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13534/0]
Innovation CAI : brochure 1 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13773/0]
Network Training AUA Korat :English in the class room activity 4,5 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13706/0]
Network Training AUA Korat :English in the classroom Activity 3 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13770/0]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom activity 2 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13873/0]
Network Training AUA Korat : Session Conversation 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13949/0]
Network Training AUA Korat : Afternoon Demo Lessson Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13899/0]
Network Training AUA Korat : Session Stories 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13549/0]
Network Training AUA Korat : Morning Focus Session PRONUNCIATION 
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2558 [เข้าชม : 13717/0]
สอนอ่าน..ผ่านจอทีวี
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2559 [เข้าชม : 172/0]
แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2559 [เข้าชม : 707/0]
ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างใบงาน การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2559 [เข้าชม : 1850/0]
อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2559 [เข้าชม : 1856/0]
หัดอ่านออกเสียง กับครูเหลิม
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2559 [เข้าชม : 2020/0]
ดาวน์โหลด E-BOOK หัดอ่านไทยหลักสูตร 2503 และ หลักสูตร 2521
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2559 [เข้าชม : 2101/0]
ดาวน์โหลดไฟล์(เก็บไว้เพื่อใส่ในแฟลชไดร๊ฟสำหรับเสียบจอทีวี)
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2559 [เข้าชม : 2459/0]
เปิด อีบุ๊ค มานีมานะ ป.1 เล่ม1
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2559 [เข้าชม : 2910/0]
3 วิธี ง่าย ง่าย ทลายห่วงยางรอบเอว โดย : นิภาพร สุธรรมวงศ์ [เข้าชม : 7532 / 0 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 19571 / 0 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18923 / 0 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18676 / 0 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18652 / 0 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18620 / 0 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18756 / 0 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ) โดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์ [เข้าชม : 18860 / 0 ]
English Test For Students M. 1-3 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 19159 / 0 ]
RIDDLE GAMES 6-10 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 14791 / 0 ]
RIDDLE GAMES 1-5 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 14429 / 0 ]
Conversation test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 18412 / 0 ]
IS สรุปและเห็นคุณค่า โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 27863 / 0 ]
Puppy Letters โดย : Kru Ja S. [เข้าชม : 30890 / 0 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม โดย : ครูเจมส์ [เข้าชม : 33672 / 0 ]
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน โดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน [เข้าชม : 31938 / 0 ]
ข่าวมีเสียง โดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี [เข้าชม : 4641 / 0 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย : นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ [เข้าชม : 5003 / 0 ]
ASEAN scholarship 2016 ทุนอาเซียน 2016 โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 14144 / 0 ]
Cambridge English Placement Test โดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ [เข้าชม : 14164 / 0 ]
10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 16632 / 0 ]
พ่อแม่สิงคโปร์ฮิตส่งลูกน้อยเรียนศิลปะ โดย : วิภา ศรีม่วงกลาง [เข้าชม : 31833 / 0 ]
English Listening Pronunciation Tests โดย : Kru ANONG S. [เข้าชม : 33274 / 0 ]
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดย : ครูพีระพิชญ์ ไพโรจน์ [เข้าชม : 37722 / 0 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
โดย : ครูเก้ [เข้าชม : 6182 ]
รู้หรือไม่?การปฐมพยาบาลคนเป็นลมชักนั้น ห้ามเอาช้อนไปงัดปาก  
โดย : ครูโย เชียงใหม่ [เข้าชม : 6373 ]
เที่ยวลาวใต้ ตอนที่ 1  
โดย : โสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว [เข้าชม : 7961 ]
ว7/2558  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 14272 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 15408 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 15851 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
โดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์ [เข้าชม : 15658 ]
เหตุผลดีๆ ที่ควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้า  
โดย : ครูโย เชียงใหม่ [เข้าชม : 22530 ]
สาระการเรียนรู้ 4,388 เรื่อง
บทความ 2,759 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอน 4,171 เรื่อง
แบบฝึกทักษะ 2,681 เรื่อง
เล่าสู่กันฟัง 7,273 เรื่อง
Link น่ารู้ 4,285 เรื่อง


โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ


เว็บทั่วโลก สหวิชา.คอม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |